Segells datadors i numeradors

Datador petit text

Els segells datadors

Aquest tipus de segells són ideals per fer constar dates concretes, sobretot en registres i institucions que necessiten marcar les dates cada dia. N’hi ha de molt petits i senzills. D’altres s’hi poden col·locar textos personalitzats en el gravat. Per exemple, el nom de la Institució o l’empresa, la data que podràs anar canviant, i un text final on hi pot posar registre, entrada, data de tornada….

Podem dividir els segells datadors en tres grans grups:

Datador personalitzable petit text

Els datadors automàtics personalitzables autoentintables tipus printer.

Datador personalitzable d'acer gran text

Els datadors automàtics personalitzables autoentitntables professionals.

Segell manual numerador i datador de 8 bandes i 9mm dl'açada. Central segells de goma.

Els datadors manuals. Una de les característiques d’aquest tipus de segell és que podem escollir l’alçada dels números. Podem trobar-ne de 4 mm d’alçada fins a 18mm.

Els segells numeradors

De la mateixa manera, els numeradors poden ser automàtics i manuals. En trobarem del tipus printer i també de professionals i manuals amb les característiques apuntades pels datadors.

Numerador de repetició automàtica

Els segells numeradors de salt i repetició automàtica

Aquest tipus de segell són molt pràctics per a registres i empreses que necessiten enumerar documents de forma consecutiva. Aquest tipus de segell permet fer saltar un número cada cop que marquem un paper. Aquest salt de número es pot fer cada cop que marquem, o cada dues vegades, tres, quatre…