Datadors

Segells de goma per a marcar dates

Els datadors són la millor opció per deixar constància de l’entrada o sortida de documents. Són segells imprescindibles per a moltes institucions i/o empreses. Per exemple, en registres, biblioteques i empreses de logística.

De datadors en trobaràs de dos tipus. Els de carcassa de plàstic i els de carcassa d’acer. Del primer grup, els de carcassa de plàstic, t’oferim des dels més senzills, que només són datadors, als més personalitzables, on pots afegir línies de text. D’aquest grup en trobaràs de diferents formes. Rectangulars, rodons i quadrats.

Els datadors d’acer són utilitzats en organismes i empreses que necessiten estar marcant contínuament i volen que aquests durin molts anys. Degut al seu preu més elevat existeixen peces de recanvi per poder ser reparats sense necessitat de canviar-los.

El sistema de canvi de data és realitza a través de les rodetes inferiors, d’una forma fàcil i ràpida. Disposem de segells on les dates estan expressades únicament amb números (03/05/2019) i d’altres que s’expressen en català (03/MAI/2019). Tu tries com el vols.

Segells de goma per a marcar dates

Els datadors són la millor opció per deixar constància de l’entrada o sortida de documents. Són segells imprescindibles per a moltes institucions i/o empreses. Per exemple, en registres, biblioteques i empreses de logística.

De datadors en trobaràs de dos tipus. Els de carcassa de plàstic i els de carcassa d’acer. Del primer grup, els de carcassa de plàstic, t’oferim des dels més senzills, que només són datadors, als més personalitzables, on pots afegir línies de text. D’aquest grup en trobaràs de diferents formes. Rectangulars, rodons i quadrats.

Els datadors d’acer són utilitzats en organismes i empreses que necessiten estar marcant contínuament i volen que aquests durin molts anys. Degut al seu preu més elevat existeixen peces de recanvi per poder ser reparats sense necessitat de canviar-los.

El sistema de canvi de data és realitza a través de les rodetes inferiors, d’una forma fàcil i ràpida. Disposem de segells on les dates estan expressades únicament amb números (03/05/2019) i d’altres que s’expressen en català (03/MAI/2019). Tu tries com el vols.