Numeradors

Segells de goma per a seriar documents

T’oferim diversos tipus de segells numeradors. Els que has de canviar manualment la numeració  i els que canvien automàticament cada cop que fas la marcada.

Els segells numeradors que has de canviar manualment els números són de plàstic. En tenim de dos tipus tenint en compte els dígits disponibles. El S126 amb 6 bandes de números, i el S120/13, amb 13 bandes de números.

Els segells numeradors de repetició automàtica fan el canvi de número de forma automàtica. Pots fer que aquest canvi, el salt de número, es produeixi al cap de dues marcades, tres, quatre… Aquest segell disposa de 6 bandes de números.

Aquest tipus de segells són pràctics i t’ajudaran si has de gestionar grans volums de documents i necessites enumerar-los d’alguna forma.

Segells de goma per a seriar documents

T’oferim diversos tipus de segells numeradors. Els que has de canviar manualment la numeració  i els que canvien automàticament cada cop que fas la marcada.

Els segells numeradors que has de canviar manualment els números són de plàstic. En tenim de dos tipus tenint en compte els dígits disponibles. El S126 amb 6 bandes de números, i el S120/13, amb 13 bandes de números.

Els segells numeradors de repetició automàtica fan el canvi de número de forma automàtica. Pots fer que aquest canvi, el salt de número, es produeixi al cap de dues marcades, tres, quatre… Aquest segell disposa de 6 bandes de números.

Aquest tipus de segells són pràctics i t’ajudaran si has de gestionar grans volums de documents i necessites enumerar-los d’alguna forma.